Kontakt

Naziv:
Društvo distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko neretvanske županije

Adresa:
Ulica branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

Odgovorna osoba
Antonija Roszahegy Nikolić

Telefon / fax:
+385 (0)20 411-137

E-mail adresa:
anikolic@ddicpdnz.hr